Obsah čísla 5/1991 ročník: 1

Z obsahu čísla 5 / 1991

Knírač
Porodní eklampsie
Nejčasnější napadení psů vnitřními cizopasníky a poskytování pomoci
Hra během života psa
Návrat se štítem
Causa: Zákon na ochranu zvířat
Lepší než zbraň
Lovečtí psi v díle Petra Crescentia
Od pejsků k dětem
Pes pralesní a jeho chov v zajetí
Ani kočka nemá sedm životů – dokončení
Mezinárodní výstava koček v Praze