Obsah čísla 6/1991 ročník: 1

Z obsahu čísla 6 / 1991

Výmarští ohaři
Výživa a zdraví
Nejčastější napadení psů zevními cizopasníky a poskytování první pomoci
Individuální rozdíly mezi psy
Výcvik přivolání
Základem ovladatelnosti psa je přivolání
Andělé ve psím útulku
Psi v knize Orbis Pictus J. A. Komenského
Zpráva z Bloomsbury Crest
Na „Aljašku” k finskému zálivu
Felis club
Iditarod je jen jeden
Alpirod 1991