Obsah čísla 10/1992 ročník: 2

Z obsahu čísla 10 / 1992

Až ráno přinese trochu klidu a pumy poslechnou prosbu sarajevské holčičky...
I. mezinárodní soutěž záchranných psů
Mistrovství záchranných psů v Rakousku
Přídavky vitaminu a minerálií
Falešná březost u fen
Nepříjemný pes
Pes v literatuře a umění
Dalmatin
MVP v Mladé Boleslavi
Středoasijský pastevecký pes
II. mistrovství mládeže MSKS ve výkonu psů služebních plemen