Obsah čísla 8/1992 ročník: 2

Z obsahu čísla 8 / 1992

Výsledky práce psů před soudem
Pes ve službách Obecní policie
Chovatelské desatero
Uplatnění akupunktury u psů
Změny v tělesné hmotnosti v průběhu březosti a laktace
Aby pes nehonil zvěř
„Světová” ve Vojanových sadech
Pes vlámských lodníků – šiperka
Maltézáček
Pohyb v dobré společnosti
Bordeauxská doga
Mezinárodní výstava v Nitře, 30. – 31. 5. 1992
Učitel a žák
Říčanské kynologické dny