Hyperaktivní pes – „ostuda“ majitele? A co dál?

„Všichni majitelé hyperaktivních psů se stávají terčem otevřených nebo skrytých výčitek, že jejich pes je „špatně vychovaný“. Často už za sebou mají marnou pouť po několika kynologických cvičištích, kde jim každý cvičitel sdělil, jaké vážné chyby dělají nebo dělali: vybrali si například nesprávné plemeno, rozmazlovali psa, když byl ještě štěně, nepoužívali nebo nesprávně používali určité výcvikové techniky, zaměstnávali psa příliš málo nebo příliš mnoho a podobně. Znáte to i vy? Tváří v tvář těmto výčitkám si každý majitel začne dříve či později klást otázku: Proč se můj pes pořád chová tímhle způsobem? Opravdu jsem udělal něco špatně? Jsem vůbec schopný tohohle psa chovat a vychovat? Je to moje vina, že se mu nevede dobře a že se tak nesprávně vyvíjí? Tyto otázky mohou být velmi tíživé, a proto je pro majitele velkou úlevou, když najde pro chování svého psa vysvětlení." A právě k tomu by vám měli pomoci řádky a zamyšlení v materiálu, věnovanému již podruhé hyperaktivním psům, které najdete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 11. Popíšeme se tam i procesy, které u hyperaktivního psa probíhají jinak než u jiných psů. Dozvíte se, jaké vnější příčiny v životě vašeho psa přispěly k tomu, že je takový, jaký je.

Vnitřní procesy: tak fungují hyperaktivní psi

Nikdo neví přesně, proč se psi chovají hyperaktivně. Dvě pravděpodobná vysvětlení tu ovšem jsou:
1. stres,
2. vrozené nebo získané změny v mozku.

Je snad všechno stres?!

Jako stres označujeme změny v těle a mozku psů, které jsou vyvolány nějakým zátěžovým podnětem. Příklady takových zátěžových podnětů jsou: leknutí, zloba, náhlá radostná událost, konflikty, zmatek… Všechno, co povzbuzuje ducha a tělo, vyvolává stresovou reakci v metabolismu. Tento pocit povzbuzení (označovaný někdy jako „nakopnutí adrenalinu“) vlastně není ničím jiným než akutní stresovou reakcí. Toto povzbuzení je označováno pojmem „zvýšená hladina vzrušení“. Při zvýšené hladině vzrušení je zvíře nebo člověk neklidný, dráždivější a reaguje intenzivněji.

Zvýšená hladina vzrušení s sebou tedy automaticky nese určité symptomy hyperaktivity!

Lidé nebo psi se zvýšenou hladinou vzrušení ale nejsou v každém případě hyperaktivní!
Takové stresové reakce jsou totiž normální – pokud se po nich opět obnoví klid. Když je stresová reakce v těle příliš silná nebo chybí klidové fáze, pak se vymkne kontrole.
Přitom můžeme rozlišovat dvě možnosti:
1 Jsou-li tyto trvalé nebo opakované spouštěče stresu pro psa PŘÍJEMNÉ, může vzniknout trvale zvýšená hladina vzrušení. Takoví psi pak mohou projevovat symptomy hyperaktivity.
Vysvětlit to můžeme na příkladu:
Když psovi, který miluje aportování, často házíme předměty, stoupne jeho hladina vzrušení. Kromě toho začne na procházce hledat stále nové věci, které by se daly aportovat (klacíky, kameny…). Při odchodu na procházku je celý natěšený a toto těšení vyžene jeho hladinu vzrušení do výšky ještě před začátkem vlastní procházky. Takový hravý pes pak i doma hledá hračky, které v něm vyvolávají vzrušení. Když se k tomu přidají ještě další zdroje radosti (nebo prostě vzrušení), jako například návštěvy nebo těšení na krmení, tak pes za nějakou dobu stěží najde čas na uklidnění. Hladina vzrušení je zvýšená trvale. Pes je neklidný, snadno vzrušitelný a často reaguje velmi prudce.
2 Když jsou tyto spouštěče stresu pro psa NEPŘÍJEMNÉ a trvají delší dobu nebo se často opakují, tak mu značně zatěžují tělo i mozek. Při této zátěži mohou časem vzniknout nemoci a změny v povaze. Hyperaktivita tak může být následkem silné nebo trvalé stresové reakce. To platí obzvlášť v případě, že spouštěče stresu byly nejen mírně nepříjemné, ale navíc psovi naháněly strach (například jednání majitele, které psovi nahánělo strach, nepříjemné zážitky z prostředí nebo s jinými psy): v psovi je pak trvale aktivována potřeba utéct, bojovat nebo vypouštět páru hektickou hrou. Následky nepříjemného stresu určitě znáte z vlastních krizí, které jste někdy zažili: byli jste trvale nervózní, podráždění a neklidní. Když jste se pak lekli, tak bylo leknutí prudké. Když jste se rozzlobili, tak jste téměř praskali zlostí. Možná jste v té době byli i často nachlazení nebo jste přestali
snášet určité potraviny. Takové příklady znáte určitě i ze světa psů: jsou to ti živější citliví psi, kteří někdy trpí
nesnášenlivostí na určité potraviny. Často mívají sklony k jiným onemocněním (například kožním).

Stres tedy může být spouštěčem hyperaktivity! Více v Pes přítel člověka č. 11, které je právě teď v prodeji!


Publikováno: 6.11.2018 15:33:37
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní