Prosím, potřebuji psa! Svého!

Tahle prosba z dětských úst jistě zazněla i v tento den v některé z rodin. Pes dokáže být tím nejlepším čtyřnohým parťákem sdílejícím s dítětem radost z pohybu, her, prvních vítězství, ale také vždy chápající vrbou při zklamáních, prohrách, osamocenosti… Kdo by takového společníka svému dítěti nedopřál, viďte? Zní to přece skvěle, ale…
Vyzkoušejte si malý test určený pro vás coby rodiče.
1. Umí si soužití se psem představit opravdu všichni členové rodiny? 2. Má někdo v rodině zkušenosti s výchovou psa (či znáte někoho, kdo bude moci být dítěti rádcem v situacích, kdy si samo se psem nebude vědět rady, anebo se objeví nějaké problémy)?

3. Unese váš rodinný rozpočet nejen kupní cenu psa, ale především náklady na kvalitní výživu, veterinární péči, možné organizované aktivity? A také neočekávatelný úraz či nemoc psa? 4. Počítáte u štěněte s hygienickými problémy, jeho možnými hlasitými stesky v noci či přes den, než vše pochopí, resp. vy jej vše naučíte? 5. Jste srozuměni s faktem, že velmi pravděpodobně váš domov i zahrada ponesou stopy zubů, drápů a vámi nechtěných aktivit vašeho psa? 6. Jste připraveni za dítě v péči o psa zaskočit, když bude nemocné, bude mít dlouho školu, kroužky, pojede na tábor, ven s kamarády? 7. Dokážete dát psu pravidla fungování v rodině, pokud toto nezvládne vaše dítě, i dát je dítěti vůči psovi? 8. Zajistíte psu do konce života zázemí, lásku, jistotu, i kdyby vaše dítě přestal čas a aktivity se psem bavit či se odstěhuje nebo dostane na školu někam mimo bydliště?
Pokud pro vás žádná z otázek nepředstavuje problém, první nejdůležitější rozhodnutí je za vámi – budete tedy mít nového člena rodiny. Všichni, nejen vaše dítě!

Jakého psa?

Mnoho let se setkávám na našich táborech s dětmi, které se trápí jen kvůli nevhodnému výběru psa. Na co je tedy třeba klást zvýšený důraz, jedná-li se o psa „pro dítě“?
Kompletní materiál najdete v novém čísle našeho časopisu Pes přítel člověka č. 6, které je právě nyní v prodeji. A tomuto tématu se v něm věnoval z jiného úhlu pohledu i MVDr. Milan Štourač, věděli jste například, že…

...existuje studie, podle níž se ukázalo, že pokud dítě vyrůstá s kočkou nebo psem od narození do šesti let, je výskyt alergických onemocnění nižší než ve skupině dětí, které byly v kontaktu se zvířetem až po 6. roce života?

Existují fáze vývoje dítěte a zvířete?

Od narození do šesti měsíců je období, kdy dítě nemá se zvířetem žádné interakce. Pokud se dítě narodí do rodiny, kde je již např. kočka nebo pes, je nutné upozornit, že by NIKDY nemělo být ponecháno se zvířetem bez dozoru!
Šest měsíců až jeden rok zůstává stále obdobím zvýšené pozornosti. Dítě se plazí, chytá vše, co mu stojí v cestě, včetně např. uší nebo ocasu psa či kočky. Zvláště kočky, i když bývají trpělivé, nemusejí mít s obranou ostrými drápy problém. Dostatečnou pozornost dítěte může v tomto věku upoutat akvárium s barevnými rybkami nebo zpívající kanárek v kleci.
První až třetí rok je obdobím výrazného poznávání světa všemi smysly, prakticky vše je ochutnáváno/vkládáno do úst. Dítě v tomto věku dělá často rychlé a nekontrolované pohyby, které mohou být pro zvíře matoucí. Pes nebo kočka se mohou stát potencionálně nepřátelští vůči dítěti, které si přivlastňuje jejich hračky nebo dokonce misku s krmením. Tato věková skupina je zvlášť citlivá na poranění zvířetem a mohlo by se stát, že se v případě konfliktu u dítěte rozvine strach ze zvířete, kterého se může v budoucnu těžko zbavovat. Nevhodné pro toto období jsou želvy, které stejně jako ostatní plazi mohou přenášet salmonelózu. Nevhodní jsou také hlodavci, mohou dítě pokousat, často se však stávají obětí přílišné lásky. Dítě nedokáže rozlišit míru a může křečka či morče doslova umačkat.
Ve čtvrtém až šestém roce je již dítě na takové komunikativní úrovni, že dokáže chápat základní potřeby a problémy jiné živé bytosti. Dozor rodičů je však stále nezbytný! Dítě se musí naučit, že kočka, králík ani jiné zvíře se nesmí rušit ve spánku, tahat za nohy či křídla, případně s vřískotem pronásledovat po bytě.
V období šesti až deseti let se již může dítě samostatně starat o krmení, čištění, v prostoru bytu, domu či zahrady si může samostatně hrát se zvířecím členem domácnosti. V tomto období bývají nejoblíbenější hlodavci – křeček, morče, králík. Jde o zvířata relativně krátkověká a máme tak možnost poznání, zda dítě skutečně je ochotno věnovat zvířeti svůj čas a pohodlí. Zvíře může hrát velmi důležitou psychologickou úlohu. Dítě se vrací ze školy velmi často do prázdného bytu, rodiče jsou vytíženi prací, ale někdo zde přece jenom čeká a v případě psa nebo kočky dokonce významně komunikuje.
V období -náctiletých …..

Více v časopisu Pes přítel člověka, které je nyní v prodeji!


Publikováno: 30.5.2018 11:25:24
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní