Netradiční portrét kolie – jak se vám líbí?

V novém čísle našeho časopisu jsme zkusili opustit klasické portréty plemene a využili unikátních černobílých fotografií a postřehů třeba z roku 1903.

Jaká byla její cesta v průběhu století? Unikátní staré fotografie a texty nás překvapí svojí nadčasovostí ... 

„Collie jsou nyní psy vůbec nejmodernějšími!"

Václav Fuchs – Všecky druhy psů slovem i obrazem (1903)

„Jsou nyní psy vůbec nejmodernějšími! Krásný „Collie“ se těší teď největší oblibě ze všech přepychových druhů a zvlášť u nás v Čechách domáhá se znenáhla téměř práva domácího a významu nad jiné vynikajícího. Collie však to také zaslouží nejen pro ušlechtilé půvabné své vzezření a krásný vzhled, ale i pro své milé, líbezné vlastnosti, které činí ze škotského ovčáka jako ozdobu salonů, tak výtečného strážce dvoru i domu a věrného, ostražitého průvodce. Jedinou chybou, kterou špatně vychovaný a zejména bitím drezovaný a zkažený Collie trpívá, jest neobyčejná bázlivost a plachost, kvůli kterým pak nelze psa takového užiti ku průvodu zejména ve velkých městech, kde jezdí mnoho povozů, tramvají a automobilů. Vada taková pak se odvyká velmi nesnadno. Řadně vychovaný Collie však jest naopak pravou perlou mezi psy přepychovými, s nadáním neobyčejným a inteligencí téměř úžasnou, pro kterou se staví n. p. v řadách psů válečných s ayredalle – terrierem na místo nejpřednější…“

„U nás v Čechách rozšiřila se obliba i chov škotských ovčáků

teprve v době posledních 5 – 6 let, a to hlavně následkem importu četných vzácných exemplářů těchto krásných zvířat, z nichž některý, jako na př. Proslulý Champion Rakouska mnoha cenami vyznamenaný „Jack Chewiot Royal“, výtečný pes plemenný rozšířil téměř po celých Čechách své potomky. Importován byl vzácný pes ten českým kynologem p. A. Dítěm, jenž se pěstěním Collie hlavně zabývá.“

 

„1. Všeobecné vzezření

Pohyby dobrého Collie, jenž musí míti běhy přiměřené výšky jsou pružné a půvabné. Nikdy nesmí býti škotský ovčák příliš malý. Výška psů budiž 55 až 60 cm., fen 50 až 55 cm. Naprostou chybou jest, má-li Collie ráz, zejména, má-li hlavu chrpovité podoby. Stejnou chybou jest při Collie ráz settra se svislými slechy, plným, měkkým okem, silně opeřenými běhy a krátkou rovnou vlajkou.“

Jak dál šel čas s dlouhosrstou kolií, jak se jí dařilo u nás před sto lety a jak zněl tehdejší standard, to vše a mnohem více se dozvíte v aktuálním č. 4/2014, které je právě v prodeji! Zajímá nás váš názor na takovéto představení plemene! Napište nám svůj názor na redakce@pespritelcloveka.cz. Zajímavé příspěvky odměníme.

Publikováno: 3.4.2014 11:09:41
Kategorie: Plemena psů
Rubrika: I. skupina