Stop násilí při výcviku!

Používáte při výcviku ostnantý či elektrický výcvikový obojek? Pak čtěte pozorně. FCI komise pro pracovní kynologii vypracovala tento návrh pro předsednictvo FCI


Majitelé a držitelé psů, trenéři, výcvikáři, kteří prokazatelně (např. video, fotografie, potvrzená svědectví…) cvičí psy pomocí zakázaných pomůcek, jako je např. ostnatý obojek, elektrické pomůcky nebo se dopouští jiného týrání psa, budou mít na 24 měsíců zakázáno závodit, startovat soutěžit. Tento zákaz startu platí pro všechny závody pořádanými FCI a členskými organizacemi a kluby FCI.
Pro rozhodčí a funkcionáře, kteří prokazatelně (např. video, fotografie, potvrzená svědectví…) cvičí psy pomocí zakázaných pomůcek, jako je např. ostnatý obojek, elektrické pomůcky nebo se dopouští jiného týrání psa, budou s okamžitou platností všechny oficiální závody FCI uzavřeny (nebudou moci závody posuzovat, organizovat je atd.). Tento zákaz platí i pro závody pořádanými  členskými organizacemi a kluby FCI. Dále se tento zákaz vztahuje i na všechny chovatelské a výcvikové akce a i na bonitace. Dále po dobu 24 měsíců od doby provinění bude zakázáno zapsat chovného psa v jejich vlastnictví do plemenné knihy. A u fen se tento zákaz bude vztahovat na jejich připuštění.
Zákaz začně platit ode dne zveřejnění na na národních oficiálních webových stránkách  nebo na webu FCI.

Pokud se majitel psa, cvičitel, trenér, výcvikář či funkcionář ve své zemi proviní proti  zákonu na ochranu zvířat a bude podle trestního práva země odsouzen, platí pro takového jedince výše uvedené zákazy a to minimálně po dobu 36 měsíců.

Tato ustanovení začnou platit rozhodnutím předsednictva FCI od 1. následujícího měsíce.
Důvodem tohoto návrhu je, aby se ve psím sportu používaly pozitivní výcvikové metody. Metodiky výcviku nevyžadují žádná násilí, tento trend je podepřen vědeckým výzkumem o chování psa. Výkony psů při závodech a soutěžích FCI musí ukazovat pozitivní obrázek, který bude vypovídat i o použitých pozitivních metodách výcviku. Rozhodčí budou jak národní tak i mezinárodní úrovni školeni a následně i žádáni, aby dokázali dobře pozitivní chování rozeznat, posoudit a ocenit.


Rozšíření pozitivních metod  z velké části pomohou špičkoví výcvikáři, tento trend se postupně dostává i do ostatních sportovních aktivit, nevhodné chování je potřeba potrestat a distancovat se.
Fungovat se psem, cvičit ho – v souladu, v souznění se psem, to je smyslem našeho psího sportu.

Vložil: IvetaP
Publikováno: 28.3.2013 8:00:00
Kategorie: Reportáže, zajímavosti
Rubrika: Reportáže