Agility

Agility je kynologický sport, v němž pes vedený svým pánem (oba tvoří tým) v určitém časovém limitu, po určité trase (parkúru) překonává různé překážky.

Úvod

To, v jakém pořadí budou překážky sestaveny a jaké a kolik se jich použije, určuje rozhodčí, přitom se řídí mezinárodními pravidly agility. Důležitá je nejen rychlost, za jakou pes parkúrem proběhne, ale i přesnost při překonávání překážek. Ačkoli agility je sport, který se může dělat vrcholově, závodí se v něm i na mistrovství světa, hlavním smyslem agility je souhra celého týmu založená na vzájemné důvěře a radosti ze hry, která je důležitou součástí agility. I to, že pes běhá volně, bez obojku a vodítka a na trase je svým pánem pouze usměrňován, je důvodem toho, že jak vidíte na mnohých závodech, agility všichni milují. Agility je sport prakticky pro všechny. A to co se týče psů, věnovat se mu mohou bezmála všechna plemena, a to i včetně kříženců, i jejich pánů, kde věk ani handicap nehraje roli.  Samozřejmě ne všichni agility dělají na špičkové úrovni, to už vyžaduje opravdu tvrdý trénink, ale dnes je po celé republice několik desítek cvičišť, kde je možné pod odborným vedením začít trénovat.  Je ale možné si pár překážek postavit i doma za barákem.

 

Kdy a kde vzniklo

Počátky agility můžeme hledat v roce 1978 v Anglii, kdy bylo poprvé představeno na Cruftově výstavě, brzy poté byl při Kennel klubu založen anglický agility klub, sestaveny řády a vyškoleni rozhodčí. Řády agility FCI byly schváleny v roce 1989, jsou platné od roku 1991, v témže roce proběhlo ve Finsku první mistrovství Evropy. Zájem o agility se rychle rozšířil a o několik let později se již pořádalo první mistrovství světa. Družstva České republiky se mistrovství, nejprve Evropy, potom světa, účastní od roku 1993.
Agility ve světě kromě toho, že se každý rok pořádají mistrovství světa FCI pro psy s průkazem původu, pořádají se i mistrovství světa otevřená všem psům, i křížencům, mistrovství pro handicapované sportovce, evropské poháry specializované pro nejrůznější plemena. atd MS FCI, EO, IMCA, PAWC. Existuje i celosvětová internetová soutěž založená na tom, že se po celém světě v určitém časovém období běhá stejný parkúr, výsledky se pak posílají na centrální adresu a vyhodnocují.

 

Agility v České republice

V České republice proběhly první závody, podle tehdy ještě nedokonalých pravidel, v roce 1991 v Praze Královicích. Uspořádal je, při příležitosti jarního setkání svých členů Klub českého horského psa. Ustavující schůze Klubu agility ČR se konala 4. 6. 1992 v Říčanech u Prahy, 12. října dostal plnou právní subjektivitu. První mistrovství agility v ČR se uskutečnilo 1. listopadu 1992 v Říčanech u Prahy.
Dnes má klub agility ČR bezmála dvanáct set členů, kteří se sdružují v cca sedmdesáti klubech. Po celý rok probíhají po celé republice závody a soustředění. Informace o nich se můžete dočíst na databázi agility.

 

Kontakty


Klub agility ČR
http://www.klubagility.cz/

Aktuální termínový kalendář
http://kacr.info/races/search/future

Vložil: elou
Publikováno: 15.9.2009 10:16:53
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Agility