Coursing

Coursing je historickým předchůdcem obecně známých dostihů. Běhá se ve volné přírodě se vším co příroda přináší, s příkopy, nerovnostmi a kličkováním. Jde vlastně o běhání psů po přirozeném terénu za umělou návnadou.

Cílem coursingu je ulovit kořist, kterou představuje kůže (střapec) tažená navijákem. Dráha dlouhá 500 - 1000 metrů je navržená tak, aby psi museli projevit své schopnosti lovu. Startují vždy dva psi stejné rasy a stejného pohlaví, kteří jsou od sebe odlišeni bílou a červenou dečkou. Běží na trati, kde se několikrát mění směr, překonávají přírodní, lehce kopcovitý terén s překážkou. Závod se běží na dvě kola, které se od sebe navzájem liší místem startu a překážkou. Pes je vypouštěn tzv.“z ruky“.Všechny překážky jsou upraveny tak, aby nedošlo k jakémukoli zranění.

Historie


Když se někdy před více než dvěma tisíci lety sešli dva majitelé psů, ne proto, aby díky spolupráci svých psů ulovili zvěř pro maso, ale aby si dokázali, který pes je lepší, tak tehdy vznikl coursing a tím i dostihy psů vůbec. Protože na začátku všech dostihů byl coursing a to coursing za živou návnadou. A je pozoruhodné, že se za dva tisíce let změnila prakticky jen návnada. Dostihy chrtů se vyskytovaly snad už v klasickém starověku. Římský básník Ovidius (43 před n. l. - 18 před n. l.) se zmiňuje o takových událostech.
První pravidla coursingu vznikla tak jako u většiny sportů v Británii. Sepsal je pro Alžbětu I. lord Norfolk. Tato pravidla byla později převzata klubem "National Coursing Club" založeným v roce 1858 a to jen s nepodstatnými změnami a dodnes zůstávají platná. Nejslavnějším coursingem je "Waterloo Cup", který se běží jako "Open Coursing" s živými zajíci od roku 1836 u Liverpoolu. Původně se jej zúčastnilo 8, následující rok 16 a o rok později 32 psů, nyní startuje 64 psů. Dnes se již ve většině zemí běhá za umělou návnadou.

 

Zařízení


Stejně jako u dostihů existují dva typy navijáků.

Konečný naviják vypadá tak, že lanko je jedním koncem navinuto na navijáku a na druhém konci je připevněn střapec. Po každém běhu psů je nutné lanko opět natáhnout mezi rozmístěné kladky a tak připravit dráhu pro další běh. Spuštěním motoru navijáku se lanko začne navíjet zpět na cívku a tím vzniká „útěk zajíce“. Tento typ se v současné době více používá.

Nekonečný naviják je vlastně nekonečná klička lanka s navázaným střapcem, stále dokola probíhající mezi rozmístěnými kladkami. Zatím se používá méně často.
Stanoviště navijáku musí být zvolené tak, aby jeho obsluhující měl výhled po celé dráze. Člověk obsluhující naviják se musí soustředit na psy v dostihu, na něm určitě záleží, jak citlivě přizpůsobuje rychlost tažení  výkonu psů, aby návnada nebyla příliš blízko a pes jí nechytil dříve, než v cíli, nebo naopak, aby návnada neujela příliš daleko a pes jí neztratil z dohledu. To vyžaduje zručnost a vylučuje kohokoli nezkušeného.

Hodnocení


Výkon psů je hodnocen rozhodčími a hodnotí se rychlost, schopnost předběhnout soupeře,
inteligence, se kterou návnadě různě nadbíhají, kličkují, způsob chování při nucené změně směru,
úsilí při pronásledování a s tím spojenou obratnost, odolnost a vytrvalost, dostižení návnady a její chycení. Na závěr pes provádí takzvaný „kill“, tedy chycení a zakousnutí návnady.  Tyto kritéria jsou samostatně bodována, celkový maximální počet bodů jednoho kola je 100 bodů.

 

Cesta k závodění…

Úspěšně absolvujete první trénink, na kterém zjistíte, zda váš pejsek má o coursing zájem.

Splnit požadavky přihlášení na licenční zkoušku.

Minimální věk: u velkých ras 18 měsíců, u malých plemen, vipetů a italských chrtíků 15 měsíců
Nejvyšší věk: do konce závodní sezóny, ve které bude ukončen 8. rok života psa
U vipetů a italských chrtím velikost: maximální výška v kohoutku činí u:
- vipetů - psů 51 cm
- vipetů - fenek 48 cm
- italských chrtíků - 38 cm

Splnit licenční zkoušku

Splnit 1 x sólo běh pro prokázání zájmu o návnadu a 2 x společný běh. U málo početných plemen může být coursingovou skupinou povolena výjimka, kdy jsou licenční zkoušky splněny absolvováním 3 sólo běhů.


Vystavení coursignové licenční karty a certifikátu

Splnili jste licenční zkoušku, pes dovršil 15 měsíců pro malá a 18 měsíců pro velká plemena. Tréninková karta musí obsahovat potvrzení o členství majitele v členské organizaci ČMKU (Sdružení Moravskoslezského coursingu, CCC, jiný klub), u plemene vipet a italský chrtík i první měření.
Licence je jen jedna a lze na ní u chrtů běhat jak coursing tak dostihy. Licenci ČMKU mohou získat všechna plemena s PP. Psi bez PP a kříženci získávají certifikát vydaný příslušným klubem.

Rozdělení závodů


1. Mistrovské

udělení titulu: Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy a Slezska, Mistr klubu

2. Bodovací
udělení titulu: Dostihový vítěz roku
uděluje coursingová skupina na základě výsledků bodovacích dostihů.
hodnocení:    hodnotí se polovina + 1 dostih, počítají se nejlepší umístění, v případě rovnosti bodů rozhoduje absolutní počet bodů, je-li i ten stejný, umístění se dělí. Stane-li se tak na 1. místě, získávají titul oba.

3. Národní
pouze pro chrty s licencí ČR

Tituly

(zadávají se pouze chrtům a vybraným plemenům V. FCI skupiny)

Mistrovské tituly:  (Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr České republiky) (platnost od 1.1.2008)
Příslušný titul se uděluje na mistrovských závodech za každé pohlaví a plemeno zvlášť, i když se běží mix.
Titul si můžete nechat zapsat do průkazu původu (na požádání titul zapíše pořadatel dostihu).

Coursingový vítěz
   (platnost od 1.1.2008)
Uděluje se pouze v kategorii dospělých a to zvlášť za každé pohlaví a plemeno. Do soutěže se počítají výsledky z bodovacích coursingů. Body se počítají za polovinu + 1 coursing. Zároveň pes musí získat body nejméně ze tří bodovacích coursingů.

Co je CACT   (platnost od 1.1.2008)
CACT slouží k udělení titulů Dostihový šampion ČR a Šampion práce ČR. CACT se uděluje za vítězství na coursinzích vypsaných jako CACTové. Pes, který doběhne na druhém místě, získá Res.CACT.  Podmínkou jsou minimálně tři jedinci plemene (mix) startující na závodě potom se zadává jeden CACT. Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, získává CACT pes i fena.
Pokud CACT získá jedinec, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR nebo Šampion práce ČR, platí Res.CACT jako CACT.

Dostihový šampion ČR   (platnost od 1.1.2008)
Pes musí získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců. K tomu musí pes ještě získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně "velmi dobrý" od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACTem  (to je po prvním a před třetím CACTem).
 
Šampion práce ČR   (platnost od 1.1.2008)
K získání titulu musí pes získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.
  
Mezinárodní dostihový šampion   (platnost od 1.1.2007)

FCI zadává titul "Champion International de Course" za následujících podmínek:

Ve věku minimálně 15 měsíců musí chrt získat nejméně 2x CACIL ve dvou různých zemích dvěma vítězstvími nebo umístěním se v mezinárodních dostizích nebo coursingu pod patronací FCI. Od prvního a posledního uděleného titulu CACIL musí uplynout nejméně 12 měsíců a jeden den.
Navíc, ve věku minimálně 15 měsíců nesmí pes získat nižší hodnocení než "velmi dobrý" ve třídě mladých (přes 15 měsíců) - otevřené - mezitřídě - pracovní - a ve třídě šampionů, a to od dvou různých rozhodčích na dvou mezinárodních výstavách pod patronací FCI. Nejméně jedno z těchto dvou hodnoceních musí získat před udělením prvního CACILu. Důkaz o získaném hodnocení z výstavy musí být připojen k přihlášce na dostihy nebo coursing. Bez předložení výstavního hodnocení nemůže pes dostat CACIL a R.CACIL.
Podmínky platí pro plemena chrtů skupiny 10 FCI
Je-li na startu jednoho plemene nejméně 6 psů a 6 fen, získává titul CACIL pes i fena. Je-li na startu v jednom pohlaví méně než šest psů, běží psi a feny společně (mix běh) o jeden titul CACIL. Pokud je na startu jednoho plemene méně než 6 jedinců, CACIL se nezadá. Chrtům, jejichž rodokmen je neúplný, nelze CACIL zadat a CACIL bude převeden na chrta jež získal RES.CACIL.

 

Kluby:

Český coursingový klub

Moravskoslezský coursingový klub

Český Pes

Foto: Pes Jíra

Vložil: Peggyna
Publikováno: 15.9.2009 10:56:14
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Coursing