Dogtrekking

Dogtrekking je v Česku jedním z nejmladších odvětví pejskařských aktivit. Jeho historie se u nás začala psát v roce 2000, prvním závodem nazvaným „Osamělý vlk“ ve Žďárských vrších. Za tímto závodem i vůbec za myšlenkou přivést dog trekking do českých zemí, stojí člověk s neúnavnýma toulavýma nohama Jaroslav Monte Kvasnica

Co je to dogtrekking?


Dogtrekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). Není možno jít se psem "na volno" ani krátkodobě.
Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Minimální trať je na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle) minimální délka etapy je 35 km, nebo respektují pouze časový limit.

Kdo se smí účastnit


Psovod:  musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Pes: akce jsou určeny pro všechna plemena i křížence, podmínkami jsou minimální věk psa tedy jeden rok, platné očkování a schopnost psa zvládnout celou trať „po svých“

Účastníci musí jít jednotlivě maximálně po dvojicích, totéž platí i pro bivakování, pouze při etapové akci je určené místo pro společné bivakování. Toto je kontrolováno na tzv. kontrolních bodech. Veškerý itinerář a značení trati obdrží závodník na startu.
Účastník smí vyrazit na trať s více psy, musí jim však zajistit krmivo i napájení. Pes může mít tzv. psí nosič, může nést maximálně třetinu své hmotnosti.
Povinná výstroj – pořadatel pro každou konkrétní akci stanoví povinnou výstroj. Součástí výstroje jsou vždy bivakovací potřeby (spacák, karimatka) potrava a pití pro člověka i psa (y), miska pro psa, svítilna, příslušná mapa dané oblasti a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový,  1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať. Pořadatel sám rozhodne uvede-li do povinné výstroje ještě další vybavení.
Doporučená výstroj - pořadatel dle charakteru akce může doporučit další výstroj (která není povinná a nepodléhá kontrole).

Kategorie

Muži:     


DTM1  -  muži do 40 let
DTM2 – muži nad 40 let

Ženy:
DTW1 – ženy do 35 let
DTW2 – ženy nad 35 let

Časový limit - organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno akci dokončit. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace MČR. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí. Některé (etapové) akce předepisují cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je pouze stanoven celkový časový limit a účastník si sám (dle aktuálních potřeb svých a svého psa) zvolí bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku.

Způsob bodování na Mistrovství ČR je určen na schůzce Technického výboru dogtrekkingu na začátku každé sezóny.

Bodování MČR v dogtrekkingu pro rok 2009 bylo zvoleno takto:

- do bodování se započítavájí výsledky oficiálních akcí pořádaných v roce 2009 dle soutěžního řádu dogtrekkingu (viz. pravidla)
- bodování se rozlišuje pro kategoriie DTW1, DTW2, DTM1, DTM2
- účastník obdrží za umístění v příslušné kategorii určitý počet bodů - za první místo 15 bodů, za druhé místo 14, třetí 13, a tak dále, od patnáctého místa dále obdrží všichni účastníci, kteří nebyli vyřazeni shodně po jednom bodě
- do celkového hodnocení se počítají nejlepší výsledky ze dvou třetin pořádaných akcí MČR v dané sezóně
- v případě shodného počtu bodů je rozhodující počet dokončených akcí v dané sezóně
- vyhlášení MČR bude provedeno na poslední oficiální akci MČR v sezóně

Zdroj: dogtrekking.info

Foto: Pes Jíra

Vložil: Peggyna
Publikováno: 15.9.2009 12:16:35
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Dogtrekking