O čem vypovídají (dnešní) zkoušky vloh?

To je otázka zajímající jistě nejen zájemce o pasení se psem. Právě v rubrice pasení najdete nyní velmi zajímavý materiál s názvem Zkoušky vloh a schopností pást… Jaké to jsou vlastně zkoušky? Testy vloh je nutné chápat jako standardizovanou formu setkání nezkušeného ovčáckého psa se stádem zvířat, aby jeho majitel zjistil, jestli je účelné začít s vážným a náročným tréninkem, počkat ještě nějakou dobu, nebo nezačínat vůbec. Jsou ale i tací, kteří sbírají různá ocenění, aby měl jejich pes lepší šanci pro využití k chovu. Protokol s výsledkem pak slouží jako důkaz. I pro ty je test otevřený. Test je určen zejména pro majitele psů, kteří mají jen málo příležitostí vlohy k pasení prověřit na nějaké farmě, nebo takovou příležitost ani nemají. Velmi důležité pro ně je, aby projevy psa posoudil zkušený rozhodčí či instruktor.

Úspěšné absolvování zkoušky vloh není podmínkou pro vstup na zkoušku práce, i když některé organizace ve světě to vyžadují (ovšem spíše z důvodu ochrany zdraví ovcí). Zajímá je hlavně úroveň socializace psa a jeho eventuální sklony k agresivitě. Ačkoli před tím, než bude dělat tento test, pes nemusí mít předchozí výcvik v pasení, musí být vycvičen tak, aby alespoň poslechl na povel k zastavení a na přivolání.
V zásadě ve světě existují 2 druhy testů schopností pro pasení:

- neoficiální,
- oficiální.


Neoficiální test dává možnost mnohem individuálnějšího přístupu. Soukromá hodina nebo lekce se specializovaným trenérem může hodně napovědět. Spolu mohou podrobně rozebrat každý detail a domluvit se, co udělat pro to, aby pes ukázal vlohy v co nejširším rozsahu. Mnohdy totiž dost záleží na formě a způsobu ovládání psa, i když se doporučuje, aby psovod příliš do toho, co pes dělá, nezasahoval. Několik takových lekcí může psa i jeho majitele posunout hodně vpřed. Při neoficiálním testování výkon psa i psovoda neovlivní nervozita z možného neúspěchu či z toho, jak výkon psa budou hodnotit ostatní kolem. Klidnější bývají i ovce, protože jsou ve svém známém prostředí, jsou zvyklé, že s nimi pracuje množství různých psů, a nejsou stresovány děním kolem.
Oficiálních tzv. instinkt testů je ve světě celá řada. Většina jich je zaměřena nejen na test vloh, ale také na posouzení socializace psa. Při oficiálních testech může být v jeden den hodnoceno i 30 psů. Na nějaké podrobnější vysvětlování, co pes má dělat a následně jaké dělal chyby, většinou nezbývá čas, a tak se majitel psa většinou dozví pouze to, jestli jeho pes zkoušku absolvoval úspěšně, nebo ne. Oficiální testy bývají ve světě příležitostně pořádány na výstavách, veletrzích nebo podobných příležitostech. Je to divácky atraktivní, ale trochu se to míjí účinkem.

Co od testu očekává majitel psa a divák?
A jak takové testy probíhají?
Znáte Test přirozených vloh k pasení (NHAT)?

To vše najdete v naše Pes přítel člověka č. 9, které je nyní v prodeji!


Publikováno: 30.8.2017 12:04:57
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Pasení