Všestrannost kolii sluší

Dlouhosrstou kolii, původně pastevecké plemeno, dnes u ovcí vídáme čím dál méně. Tím se však nenechala odradit Emília Vránová. Se svým psem Amorem mio New Marton alias Chyrem se aktivně věnuje pasení, i na poli klasické kynologie skládá jednu zkoušku za druhou a dokazuje tím všestrannost kolie.

„Máte s Chyrem složenou zkoušku IHT2 TS. Co tato vrcholová zkouška obsahuje, co bylo pro vás největším „oříškem“?
Stejně jako u předchozích zkoušek, které je potřeba složit, i pro účast na této se začíná vyvedením a končí se zavřením ovcí do košáru. Čas pro tento stupeň zkoušky je vymezen na půl hodiny. Následují obtížné přechody − průchod, most, ploty, bariéra nebo třídící trychtýř, které se zvyšují počtem podle úrovně zkoušky. Vynechání přechodu má za následek ztrátu bodů a nelze jej opakovat. Dalším úkolem je „zapasení“, které je vymezeno čtyřmi kůly o rozměru patnáct krát patnáct metrů, kam pes přivede stádo a po určitou dobu ho musí udržet na místě a v klidu. Zatímco je stádo v klidu, psovod chytí a přidrží ovci určenou rozhodčím. Během tohoto úkolu se simuluje projetí auta vedle stáda. To musí zůstat na místě hlídaném psem, aby nedošlo vběhnutí do cesty vozidla…“

„Ze sportovní kynologie máte kromě jiných i zkoušku ZPU1, kde máte možnost jednoho volitelného cviku. Pro který jste se rozhodla – pro stopu, nebo hlídání předmětu psovoda?

Měsíc před touto zkouškou jsem se rozhodla, že to bude hlídání předmětu psovoda. Do té doby jsem byla přesvědčená, že půjdeme na stopu, kterou jsme trénovali dlouho před tím. Jenže stopy nejsou mou silnou stránkou. Díky tomu, že se věnujeme i obranám, tak s nácvikem hlídání předmětu nebyl problém. Jsem ráda, že jsem se rozhodla tímto směrem. Tento cvik splnil za plný počet bodů. Skupinové cviky nám žádné potíže nedělají, takže s tímto problém nemáme…“

Další rozhovory s aktivními majiteli kolií, kteří se s námi podělili o své zkušenosti ze světa agility, či sportovní kynologie naleznete v aktuálním č. 4/2014, které je právě v prodeji!

Publikováno: 2.4.2014 13:26:22
Kategorie: Výcvik a sport