www.pespritelcloveka.cz

BONITACE – má smysl?

Má být různá pro různá plemena? Lze posoudit povahu? A jsou dnes vlastně žádoucí původní „pracovní“ povahy?
I to jsou otázky, které bychom rádi otevřeli v dalších dílech našeho časopisu, zajímá nás, jak BONITACE vypadá u vašeho plemene. Pojďme si navzájem sdělit zkušenost, názor, cestu…
Jak probíhá bonitace „malin“?
To je téma Pavla Vinše v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 2.
“ Máme tu nový rok a s ním nám přichází nová pejskařská sezóna. Jaká bude, na to si ještě pár měsíců počkáme, než nám začnou první letošní závody. Je tedy čas příprav, tréninku a pro značnou část kynologů i čas chovu. A právě tématu chovu, respektive procesu uchovnění, tedy BONITACI, bych se rád v tomto čísle věnoval. Konkrétně bonitaci belgických ovčáků (dále BO) klubu CMC, jehož jsem členem a již několik let se pravidelně bonitací coby pomocník účastním a se svou fenou jsem ji i absolvoval.

Nebudu zde citovat bonitační řád.
Ten si každý zájemce o uchovnění svého „zrzavého“ parťáka může na webu klubu stáhnout a nastudovat sám :-). Rád bych zde popsal samotný průběh bonitace tak, jak ji vídám. Předně je třeba říci, že onen průběh je vždy stejný. Ti, co bonitovali vícekrát, mohou potvrdit :-). Jde tedy spíše o informativní článek pro ty, kteří se na první bonitaci teprve chystají, nebo pro ty, co mají čistě zájem vědět, jak vlastně probíhá.

Bonitace se vždy skládá ze dvou oddílů: posouzení exteriéru a povahového testu.
Povahový test sám o sobě se skládá z povinné části a nepovinné, jíž je obrana. Ano, obrana v rámci bonitace BO je nepovinnou částí.
Ale od začátku.
Aby pes či fena mohli vůbec k bonitaci nastoupit, je třeba splnit několik podmínek. Těmi jsou věk minimálně 15 měsíců, průkaz původu uznávaný FCI, platné očkování, vyhodnocené RTG s hodnotou max. 2/2 od MVDr. Ekra a čitelné tetování nebo aplikovaný čip. Toliko tedy k podmínkám účasti.
K samotnému průběhu – podotýkám bez hodnoticích parametrů. Ty jsou opět podrobně k vidění v bonitačním řádu.


První, co psovoda se svým parťákem čeká, je oficiální měření a kontrola čipu nebo tetování. Tyto úkony jsou už přímou součástí povahového testu. Pes se tedy, stojící na pevné dřevěné desce, musí nechat změřit a zkontrolovat si čip, aniž by napadl „měřitele a čitatele“ :-). Těmi jsou vždy oficiální členové bonitační komise. Pes může být na vodítku i volně. Psovod jej může i přidržovat a usměrňovat, nesmí jej však výrazně ovlivňovat. Pokud se změřit nenechá, je z bonitace vyloučen. Následně má nárok na jedno zopakování bonitace v jiném termínu.


Po měření a čipování přichází posouzení exteriéru. Zde rozhodčí pro popisnou přehlídku zhodnotí exteriér psa, kontroluje správný skus zubů, kompletnost chrupu, u samců varlata, případně může hmatem kontrolovat stavbu těla. Popis samotný probíhá jak ve statické poloze, tak při chůzi i klusu.

A dál…?
Dál následuje malá pauza. 🙂
Při „našich“ bonitacích jsme před několika lety zavedli, řekněme bonusovou, službu pro všechny účastníky, kdy každého bonitovaného psa oficiální fotograf bonitace na památku nafotí v sedu a ve stoje. Tento úkon je opravdu jen na památku a není součástí bonitace. Byť i tady samozřejmě organizátor dbá na to, aby nedošlo ke konfliktům mezi psy. A jede se dál… po posouzení exteriéru a focení pokračuje povahový test.“
Tento kompletní obsáhlý článek najdete právě teď v čísle 2, to si můžete objednat v el. verzi na www.casopispresinternet.cz či v tištěné na www.casopisyprovas.cz. A pozor – k předplatnému si stále můžete vybrat ZDARMA jeden ze dvou nástěnných kalendářů…

Koupit časopis