www.pespritelcloveka.cz

PSÍ SPERMOBANKA

Už dávno jsme si zvykli na děti ze zkumavky. V 21. století je na čase začít si pomalu zvykat na štěňata ze zkumavky. Jak tento proces funguje? Věděli jste například, že lze zabezpečit semeno z mrtvého zvířete?! Paní MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D., je veterinární lékařkou a zároveň vědeckou pracovnicí v oborech reprodukce zvířat, spermatologie a andrologie. V roce 2009 založila v Brně spermobanku psího semene jménem Frozen Dogs . Je původcem patentu na zpracování dávek, tzv. „malokapacitní systém pro kryokonzervaci semene v parách tekutého dusíku“. A velmi názorně vám, milí čtenáři, popíše danou problematiku právě nyní v aktuálním čsíel Pes přítel čloěvka č. 2.

Mohla byste čtenářům představit svoji práci?

Jsme Státní veterinární správou ČR registrované „zařízení pro odběr/produkci/zpracování/skladování zárodečných produktů psů“. Úzce se zaměřujeme na vyšetřování kvality semene a řešení problémů s reprodukcí u psů-samců, dále na konzervaci a skladování mrazeného semene a jeho transport po celém světě. Ve spolupráci s oddělením reprodukce Kliniky chorob psů a koček na Veterinární univerzitě Brno zajišťujeme nitroděložní inseminaci konzervovaným semenem psů, a to převážně neinvazivní transcervikální cestou, ale také chirurgickým způsobem.

Jaká plemena psů jsou ve psí spermobance nejvíce zastoupena? Čím si to vysvětlujete?

Nejčastěji jsou asi zastoupena plemena rhodéský ridgeback či německý ovčák a obecně ovčácká plemena psů, ale najdete u nás většinu běžných i méně častých plemen. Nicméně převažují spíše plemena většího a středního velikostního rázu, pravděpodobně z důvodu, že poskytují větší počet spermií v ejakulátu, a tím pádem i větší počet inseminačních dávek.

Jak probíhá vyšetření a konzervace semene psa?

Semeno psa je odebíráno masturbační metodou, tedy bezbolestným a pro psa komfortním způsobem. Přítomnost háravé feny je výhodou, tato stimulace psa zvýší šanci úspěšného odběru a zisku co největšího počtu spermií v ejakulátu. Po odběru semene je posouzena jeho kvalita a semeno je konzervováno v případě, že je jeho kvalita pro tento účel dostatečná. Klient je o výsledku vyšetření informován předem a je s ním konzultována daná situace. Součástí našeho servisu je, v případě odhalení narušené kvality semene, navržení dalších diagnostických postupů a léčby.“

Kompletní rozhovor najdete právě nyní v Pes přítel člověka č. 2, k objednání na www.casopisyprovas.cz (bez platby za poštovné) či v el. verzi na www.casopispresinternet.cz.

Máte zkušenost s odebráním a zamražením spermatu u svého psa? Použili jste jej u svého odchovu? Má mít tato služba nějaká omezení? Napište nám 🙂

Koupit časopis