www.pespritelcloveka.cz

Jak odměňovat PSA?

Odměnit psa vypadá na první pohled velice jednoduše, ale věřte, že tak jednoduché to zase není. Nejdříve si musíme uvědomit pár drobností:

• Co je pro psa odměna – představa nás lidí je vcelku jasná, odměna je pamlsek, pohlazení, hračka. Jenže tomu psu nikdo neřekl, že toto je odměna a má mít z toho radost, on z toho může mít naprosto rozdílný pocit, proto je důležité umět číst svého psa, co nám sděluje. Jeho chování je zpětná vazba k nám, jak tomu rozumí pes, naučte se mu tedy naslouchat.

Uvedu pár příkladů, co pro psa může být odměnou, které vás můžou překvapit:

ü Pozornost – někteří psi svým chováním chtějí vzbudit pozornost majitele. Pozornost = odměna, některým psům dokonce nevadí, že pozornost majitele je negativní (např. dostane vyhubováno apod.). Kdy můžeme pozorovat toto chování? Pes za dveřmi, na úvaze, při stolování aj., zkuste se zamyslet, jak moc dokáže být váš pes vynalézavý.

ü Klid – odměnou může být i to, že po svém psu přestanete vyžadovat nějakou činnost, zvlášť pokud jí nerozumí. Dá se říct, že odměnou je zbavení se vaší pozornosti, určitého nepříjemného tlaku, zvlášť pokud vás váš pes svým chováním rozladil. V běžném životě toto chování často pozoruji u psů, co „umí“ přijít k pánovi, když je volá, a sednout si, ale pohled mají vyhýbavý, pohybují se pomalu, prakticky vysíláním spousty konejšivých signálů se dopracovali k chování, s kterým je jejich majitel spokojen. Pro upřesnění, konejšivé signály, které mám na mysli, jsou očichávání země, zpomalený pohyb, stažené uši i ocas, měkký vyhýbavý pohled, olizování se, odklánění hlavy (u některých plemen, které se chtějí zavděčit, naopak pokládání hlavy na nás), sedání si k pánovi zády (samotné sednutí, lehnutí patří k velmi silným konejšivým signálům), zvedání tlapky aj. Někdy to může vypadat, že se pes bojí, ovšem on jen vysílá tyto „konejšivé“ signály a tím, že majitel projevil svou spokojenost, pes pochopil, že toto chování je žádoucí. Pro něj je odměnou klid, z tohoto důvodu nebudeme mít jeho přímou pozornost, kdy nás dychtivě sleduje, a pokud to všem zúčastněným stačí a vyhovuje, je to v pořádku. Klid psu přineseme i vzdálením se od „problému“, pokud trénujeme přibližování se ke psu, lidem apod., není odměnou jen pamlsek, ale i vzdálení se – klid – snížení určitého nátlaku psychického, pokud se pes choval tak, jak jsme potřebovali.

ü Štěkání, agrese – zde samozřejmě záleží na tom, proč pes dělá, co dělá…

Kompletní článek od děvčat, které každý dne pracují na útulku se psy s velmi rozdílným chováním, zkušeností… Rady ze života, návodné, opět nechybí foto krok za krokem s komentáři.

Článek najdete nyní v Pes přítel člověka č. 5, které je k objednání na www.casopisyprovas.cz či v el. podobě na www.casopispresinternet.cz.

Od děvčat pochází i předchozí obsáhlé články na téma chůze u nohy. I ty si můžete objednat na www.casopisyprovas.cz. Přivítáme fotografie a příběhy na téma – Největší (nejlepší) odměnou pro mého psa je…. Rádi je otiskneme.

Koupit časopis