www.pespritelcloveka.cz

Nějak se začínám v tom lese o psy báti:)

Bez nadsázky a zcela vážně. Pominu-li davy výletníků jejichž pes musí být na volno, byť nemá přivolání… tak se bojím se, abychom nevyplašili divoká prasata. Na setkání s bachyní a mladými nikdy nezapomenu. A také se bojím nějakého nenormálního myslivce. Proč nenormálního? Protože ty normální myslivce mám ráda, vážím si jejich práce a vím, že by moje psy (mají přivolání, neštvou, drží se u mě) nijak neohrozili… Ale bohužel čtu i příběhy jiné, končící zbytečnou smrtí psa. Jak to tedy je s oním pohybem psů v lese?
“ Jak je to s povinností majitele psa v lese? Je nutné mít psa vždy na vodítku?
Dobře, odpovím na začátek trochu laicky, pak odpověď rozvedu.
Zjednodušeně se dá říci, že povinnost mít psa v lese na vodítku žádný zákon přímo nenařizuje.
Nicméně to ale neznamená, že si v lese můžeme my nebo pes dělat, co chceme.
Chování v lese, resp. v honitbě, upravuje zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., který zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Jinými slovy, není nezbytné mít psa stále na vodítku, ale to pouze za předpokladu, že pes je vycvičen a svého majitele poslouchá. Zároveň je ale v lese zakázáno zvěř plašit nebo jinak záporně působit na život zvěře jako volně žijících živočichů, takže vliv na psa nelze vykonávat například soustavným a hlasitým voláním a udílením povelů. V takovém případě totiž rušíme zvěř my a porušujeme tím zákon. Požadavek na uvázání psa by byl v takovém případě namístě.
V jednom z článků, které jsem na webu našel, se uvádí, že povinnost nenařizuje zákon o myslivosti, ale jeho prováděcí vyhláška, kde se prý přímo uvádí, že „mít psa pod vlivem“ znamená mít jej na vodítku. Je to pravda?
Ne, to opravdu není. Prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. se věnuje úplně jiným tématům.
Zmiňoval jste pojem „honitba“. Co to je? Je každý les honitbou? A jak ji poznám?
Honitba je souborem honebních pozemků. Zákon honební pozemky vymezuje negativně, což znamená, že honebním pozemkem jsou všechny pozemky nevyjmenované v zákoně (např. uvnitř hranice zastavěného území obce, zahrady a školky řádně oplocené, letiště, speciálně vyjmuté pozemky rozhodnutím orgánu státní správy a tak dále). Pro zjednodušení je tedy možné říci (a chovat se tak), že každý les je honitbou, což zároveň doporučuji.
Dobrá, děkuji. Pokud jsem tedy některé z výše uvedených ustanovení porušil, co mi hrozí?
Za přestupek rušení zvěře zákon stanoví pokutu až do výše 10 000 Kč, za volné pobíhání psa mimo vliv majitele je možné uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.
To nejsou malé postihy, nicméně v lese se má člověk chovat slušně a tiše, takže asi nejsou od věci. Nicméně myslivci občas zmiňují ještě něco mnohem horšího, čeho se majitelé psů obávají, a to je možnost volně pobíhajícího psa v lese zastřelit. Tady trochu končí legrace… Jak je to ve skutečnosti?
Takovéto oprávnění má podle zákona pouze tzv. myslivecká stráž a myslivecký hospodář. V obou případech se jedná o osobu jmenovanou pro konkrétní honitbu orgánem státní správy. Obecně lze uvést, že myslivecká stráž dohlíží na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti a myslivecký hospodář řeší otázky mysliveckého hospodaření. Při procházce v lese se tak můžeme potkat spíše s mysliveckou stráží, která se při výkonu své funkce prokazuje průkazem a služebním odznakem. Myslivecká stráž má, na rozdíl od mysliveckého hospodáře, postavení úřední osoby.
Myslivecká stráž… to je každý myslivec?
K usmrcení psa musí být splněny čtyři podmínky. Jaké to jsou?“
Jak to tedy je si přečtete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 4 v rozhovoru Tomáše Andrejska a Mgr. Davida Satkeho z advokátní kanceláře Satke a spol.
Pes přítel člověka č. 4 si můžete objednat nyní na www.casopisyprovas.cz (v Čr bez poštovnéhoJ) či v elektronické verzi na www.casopispresinternet.cz. Časopis Pes přítel člověka – každý měsíc 100 stran jen za 69 korun.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Napište nám na redakce@pespritelcloveka.cz.

Koupit časopis