www.pespritelcloveka.cz

Obíhání čehokoli je atraktivní běhavý cvik, jak na něj?

Kužely jsou s obedience velmi spjaty, často narazíte na krásné záběry, jak pes zvládne své tělo v plné rychlosti ohnout a běžet dále. V žádném jiném sportu kužel v této podobě provedení nenajdete. Ale ani v obedience to není původní cvik. Jeho zavedení proběhlo v roce 2016 a od letošního roku přišla změna, kdy už se neobíhá pouze jeden kužel, ale skupina 3–6 kuželů nebo jeden barel.

Technické požadavky

Kuželů na prodejním trhu naleznete velikou škálu. Který ale vybrat? Řád specifikuje konkrétní požadavky. Výška je daná 40–50 cm, typově musí být kužely stejné, ale barevně nemusí. Jelikož se používá 3–6 různě umístěných kuželů, může to být na pohled velmi pestrý cvik.

Takovéto kužely se postaví do určitého seskupení (véčko, dvě řady po třech apod., viz obrázek) a musí zabírat plochu alespoň 0,4–0,5 m2. Ve třídách OB-Z a OB1 se nevytváří mezery mezi jednotlivými kužely, jsou tedy položeny těsně k sobě.

Barel

Použití barelu stejné výšky jako kužely a o průměru 70–80 cm může být na všech akcích krom mistrovských. Obecně se upřednostňují kužely. Nicméně je dobré se připravit i na barel, aby pak psa na akci nepřekvapil.

Pojďme napříč kategoriemi

Jak tento cvik vypadá v praxi v jednotlivých třídách? Pes je v základní pozici na výchozím bodě a psovod jej pouze na slovní povel vysílá ke kuželu, který pes oběhne a bez dalších povelů se sám vrací k psovodovi (buďto rovnou k noze, nebo předsedá a pak se řadí k noze). Zdůrazňuji, že psovod používá pouze slovní povel, použití gesta vede k anulaci cviku. Toto provedení se týká tříd OB-Z (na vzdálenost 5 m) a OB1 (vzdálenost 10 m).

Ve třídách OB2 a OB3 je kužel součástí cviku „stromeček“, spolu s překážkou, případně aporty a rozlišováním stran. O tomto cviku budeme hovořit v samostatném díle.

Jak na to?

Pro nácvik vám postačí jeden kužel, případně nějaký jiný vhodný objekt k obíhání. Nemyslete na začátku na rychlost, ale na techniku, aby pejsek správně nabíhal, aby nedělal příliš velké, ale ani příliš těsné oblouky.

Kompletní návodný článek JAK na to, najdete právě nyní v Pes přítel člověka č. 5, který je v prodeji, k objednání i na www.casopispyrovas.cz či v el. verzi na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis