www.pespritelcloveka.cz

Reaktivní psi

Dá se říct, že takto se označují psi, kteří dříve reagují, než myslí. Jejich reakce a následně i chování jsou vnímané jako problém, obecně jsou považovány za nepřiměřené v dané situaci. Pokud by se takto pes choval v jiném kontextu, jeho chování může být vnímané jako žádoucí, např. u nácviku obran, hlídání objektu apod. Prvotním cílem mělo být zastrašit, až pak zadržet, u pasteveckých psů bylo ceněno jiné chování, jiný projev atd. Tyto skutečnosti je třeba vždy zohlednit, abychom lépe pochopili přirozené reakce svého psa.
Já jsem ještě celkem donedávna takto psy ani neškatulkovala, ale nakonec jsem i já začala slovo „reaktivní“ používat, přijde mi výstižné, jasně definuje určitou činnost/reakci na konkrétní podnět. V případě psů to bývá často spojeno s agresivním projevem, který nutně nemusí znamenat, že je pes „zlý“, spíše tento projev není v dnešní době vítán. Ovšem může to být i zběsilý úprk, nekontrolované skákání, štěkání, pomočování a jiné. Setkávám se i s tím, že je to skoro „diagnóza“, jen bych si zde dovolila podotknout, že toto chování je některým plemenům vlastní, tento projev v nich byl úmyslně posilován, žádán a ceněn po několik generací. Vyhledáte-li si slovo reaktivita ve slovníku, doslova je definováno takto: „schopnost reagovat na určitý popud“.
Práce s reaktivním psem by neměla být tak složitá, jak vyznívá v různých diskuzích nebo i názorně vidíte na vycházkách, kdy se na vodítku zmítá pes křečovitě držený bezradným majitelem.
Tak začíná zamyšlení Vandy Říhové, které naopak ti reaktivní psi prostě vyhovují a jistě není sama:)
Kompletní článek najdete právě nyní v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 7, které si můžete objednat v el. verzi na www.casopispresinternet.cz či v tištěné verzi na www.casopisyprovas.cz (zde si můžete objednat i starší čísla časopisu či jeho předplatné). A POZOR od příštího čísla najdete vždy i příběhy a rady našich čtenářů s nové rubrice Žiji s reaktivcem. A vězte, že stojí za přečtení! Třeba nám ten svůj napíšete i vy na redakce@pespritelcloveka.cz .

Koupit časopis