www.pespritelcloveka.cz

Základní problémy v obraně – pohledem Ladislava Macha

Velmi zajímavé, srozumitelně psané a v mnoha bodech odvážné je i další pokračování rozhovoru s Ladislavem Machem v našem časopise. V aktuálním čísle PPČ č. 7 tak otevíráme velké téma – IGP a FIGURANTI.


„Základní problémy v obraně? Ty vidím především v počátcích nácviku obrany:


a) již na malá štěňata klademe příliš velké nároky,
b) nepostupujeme metodicky – příliš spěcháme, volíme nesprávné metody,
c) v neposlední řadě nemáme k dispozici kvalitního figuranta.


Ad a) Stále častěji můžeme vidět, že čím dál tím víc psovodů s malými štěňaty již ve věku od 4 měsíců provádí obranu. Pokud by se jednalo jen o promyšlenou průpravu obrany formou hry (později vysvětlím podrobněji) – viz obr. 8, 9, nic proti tomu. Ono tomu tak ale většinou nebývá. Běžnou praxí je, že psovod se štěnětem na postroji stojí na place, figurant přiběhne ke štěněti, postaví se čelně před štěně, začne šermovat rukama, práskat bičem a snaží se štěně hodně rozdráždit. Čím déle a těsněji figurant u štěněte stojí, tím větší jsou nároky na jeho psychiku. Následně figurant nabídne štěněti peška k zákusu atd. Aby toho nebylo málo, tak po zákusu do peška či rukávu začne figurant štěně dále dráždit např. tím, že buší bičem do peška či rukávu. Nepochybuji o tom, že psovod i figurant to myslí dobře, ale… Účelem jejich počínání je zřejmě snaha, aby se už u malého štěněte rozvíjela maximální agresivita a bojovnost. Pravděpodobně vycházejí z přísloví: „Co se v mládí naučíš…“ Záměr je to sice dobrý, ale nervová soustava štěněte není v tomto věku schopná dlouhodobě podobnou zátěž bez problému snášet. Zvláště u psů s jemnější tělesnou konstitucí, jakou je belgičák, není dobré nervovou soustavu v mládí přetěžovat. Bohužel psovodi ani figuranti většinou nevnímají rozdíl v nervové soustavě německého a belgického ovčáka. To, co vydrží nervová soustava německého ovčáka, nemusí vydržet nervová soustava belgičáka. Proto je třeba k belgičákovi a jeho výcviku v obraně přistupovat s rozmyslem. Je třeba jeho nervovou soustavu pomalu a postupně zvykat na zvyšující se psychickou zátěž. V neposlední řadě je nutné přihlédnout k individuálním rozdílům jednotlivých štěňat nebo mladých psů. Dále je třeba si uvědomit, že např. bojovnost i agresivita, kterou se snaží zvýšit, se samovolně zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto považuji za kontraproduktivní požadovat u štěněte nebo dospívajícího psa bojovnost a agresivitu jako u psa dospělého.“


Kompletní obsáhly materiály najdete právě nyní v Pes přítel člověka č. 7!

El. verzi si můžete objednat na www.casopispresinternet.cz a tu tištěnou pak na www.casopisyprovas.cz (v ČR bez platby za poštovné). Na stránce www.casopisyprovas.cz je možnost objednat si i předplatné, což se z mnoha důvodů FAKT vyplatí, či starší www.casopisyprovas.cz.

Těšíme se na vaše reakce, názory, fotografie, příspěvky do soutěží – vždyť tenhle časopis s námi tvoříte již přes 60 let!

Koupit časopis