www.pespritelcloveka.cz

Kam směřuje chov některých plemen pod ČMKU?

Co napsat – cítím je lítost, bezmoc i vztek. Roky sleduji, co se děje v některých klubech a postoj ČMKU je vždy stejný – to je věc klubu. To, co ale zcela padá na hlavu vedení ČMKU je neexistence Komise pro zdraví, kde vám leta odpoví sekretariát ČMKU. A to podle toho, jak mu je diktováno, což máme ověřeno v případě velkých špiců pak představiteli „nového klubu“. Mnoho let fungující starý klub špiců zničil JEDINÝ člověk blízký prezidentu ČMKU, který svým chováním donutil k odchodu poradce chovu… Bez problémů a ihned byl přijat nový klub, kde se vedení zvolilo na 15 let, členskou schůzi má jednou za 3 roky a do chovu není třeba žádného zdravotního vyšetření psa. Prvním jejich počinem je pak nakrytí prvničky feny velkého špice v 6, 5 letech – s dysplazii 2/2 a krycí pes má také 2/2.

Vím, co se opět dočtu: tím, že poukazujete na nepravosti v chovu s PP, podporujete chov bez PP. NE!

To činí ti, kteří dovolují, schvalují či podporují podvody a dění

nevedoucí již k chovu směřujícímu ke zdravým a psychicky

vyrovnaným jedincům. Po důvěře v chov s PP šlapou ti, kteří

v něm vidí jen cestu pro své osobní ambice, ego a zisk peněz.

Fakt, že za poslední roky mají stále menší dovolání u ČMKU,

vedlo mnoho slušných chovatelů k ukončení chovu

či odchodu pod jiné organizace. Ano, jsou plemena

a kluby, které fungují, kde si většina neumí (naštěstí) ani

představit věci, které se dějí jinde s požehnáním ČMKU.

Díky za ně! Díky za každého zodpovědného chovatele

s PP, díky kterým máme možnost mít po svém boku

mnohdy staletí šlechtěná plemena psů.

Jak vnímáte vy současný chov psů s PP pod ČMKU?

Patříte ke šťastlivcům v klubu, kde chov je chovem

a sdružuje skutečné chovatele? Můžete s klidem říci, že

pořídit si vaše plemeno s PP je zárukou něčeho? Nebo

jste naopak ukončili chov, či přešli pod jinou organizaci?

Pojďme toto téma otevřít v diskusi. Nezveřejníme nic bez vašeho souhlasu a není problém i neotisknout jméno, vím, kolik obav mnozí mají.

Napište mi na cermakova@pespritelcloveka.cz.

Pes přítel člověka č. 6 právě nyní v prodeji na www.casopisyprovas.cz bez platby za poštovné, v el. verzi na www.casopispresinternet.cz.

Koupit časopis