www.pespritelcloveka.cz

Strašák jménem OCD

Co vidíme na RTG? Jde o RTG feny 9 měsíců border kolie, oba ramenní klouby jsou postiženy OCD. A právě OCD je hlavním tématem našeho rozhovoru s MVDr. Martinem Daníčkem, veterinárním lékařem a vedoucím chirurgem na klinice Metropolevet v Praze.
U mláďat (nedospělých jedinců) zvířat a lidí dochází k růstu kostí do délky. Děje se tak v růstových zónách (fýzách) dlouhých kostí. Dochází zde k dělení chondrocytů, které vytvoří vrstvu chrupavky. Ta potom podléhá kaskádě změn, na jejímž konci je nová kost (enchondrální osifikace). Jakmile se chondrocyty přestanou množit, zanikne růstová zóna (uzavře se fýza) a kost přestane růst. Osteochondróza je termín, který popisuje poruchu procesu enchondrální osifikace, tedy poruchu přeměny chrupavky v kost během vývoje jedince.
Co je OCD a kde se může projevit?
Osteochondrosis disecans (OCD) je specifický typ osteochondrózy, který nacházíme v některých kloubech mláďat různých živočišných druhů včetně člověka. Jedná se o odchlípení chrupavky v určitém rozsahu. Odchlíplá chrupavka (disekát) odumře a kost pod ní se hojí jizvou. Kus odumřelé tkáně mechanicky dráždí kloub a způsobuje bolest i jinými mechanismy. Někdy hovoříme o „kloubní myšce“. OCD se může vyvinout v ramenním, loketním, kolenním a hlezenním kloubu mláďat psů. U koček se toto onemocnění vyskytuje raritně.
Jaké jsou příčiny vzniku OCD?
Přesný mechanismus vzniku OCD není doposud znám. Uvádí se, že ze všech psích pacientů mladších jednoho roku, kteří navštíví veterináře kvůli ortopedickým potížím, je diagnostikováno OCD u 9 % z nich. Samci bývají postiženi častěji než feny. Onemocnění se vyskytuje zejména u velkých a obřích plemen psů. Studie uvádějí výraznou plemennou predispozici. Byla prokázána přítomnost OCD v určitých krevních liniích, což vede k domněnce o dědičnosti tohoto onemocnění.
Každopádně se jedná o multifaktoriální onemocnění, u kterého hrají roli určité rizikové faktory jako dědičnost, rychlý růst, nesprávná výživa a trauma.

Kompletní rozhovor najdete právě nyní v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 7. Můžete si jej objednat v el. verzi na www.casopispresinternet.cz či v tištěné na www.casopisyprovas.cz (v Čr bez platby za poštovné).
Máte zkušenost s OCD u psa? Jak probíhala jeho léčba? Má i po operaci nějaké následky, sportujete s ním aktivně? Má smysl postižené jedince vyřazovat s chovu? Napište nám na redakce@pespritelcloveka.cz. Rádi zveřejníme! Pes přítel člověka již přes 60 let časopis o vás, pro vás.

Koupit časopis