www.pespritelcloveka.cz

Znáte SLOUGHI?

Co si představíme z nového čísla Pes přítel člověka č. 2 jako první článek? Hluboké oči, tělo atleta, duši má křehkou a je nekompromisní lovec… Je to SLOUGHI.

Existuje varianta horská a pouštní. Pouštní psi jsou štíhlejší, ladní a elegantní, zatímco horský typ je kompaktnější se silnou kostrou. Rozdílný typ mají sloughi z Tunisu a jiný vzhled má sloughi z Maroka.

Dokonce šlechtěním sloughi v Evropě, ale celkově i v celém světě můžeme vidět mnoho rozdílných typů. Záleží na chovatelské linii, příbuzenské plemenitbě nebo původu země, odkud je sloughi zařazena do chovu.

Sloughi je aristokratická a inteligentní. Má graciézní pohyb, který ale nepopírá její sílu. Její tělo připomíná hrou svalů arabského koně, stejně jako její jemná kůže a hladká, krátká, hedvábně lesklá srst. Její hlava má ušlechtilý výraz, je dlouze klínovitá, ale nikterak přejemnělá. Nepřehlédnutelné jsou její tmavě orámované jakoby smutně zadumané oči.

Sloughi je elegantní, hrdý pes se suchým osvalením, neustále zanechávající dojem velmi ušlechtilého zvířete.

Ačkoli působí sloughi svým hrdým pohledem velmi nepřístupně, je přítulná, mazlivá, citlivá a velmi učenlivá. Sloughi se při výchově v žádném případě nesmí bít, opravdu stačí jen mírně zvýšit hlas nebo se „zle“ podívat a ona to při své inteligenci pochopí.

Sloughi jsou milující a velmi vnímavá zvířata, která jsou silně vázána na svou rodinu.

Jejich nálada a úmysly jsou dobře patrné z jejich tváře. Jsou jakoby zdvořilé, ale dokážou být v případě nebezpečí pěkně zuřivé.

Hrozí-li nebezpečí jejich pánovi, jeho majetku nebo jim samotným, jsou protivníkem, kterého je nutno brát vážně a jenž neváhá svého pána bránit za každé situace.

Jsou věrnými členy rodiny, velmi trpělivé a tolerantní k dětem, vůči cizím zdrženlivé. Nesnáší zupácký dril, nervózní a zlostné zacházení.

Kompletní obsáhlý portrét tohoto plemene najdete právě teď v čísle 2, to si můžete objednat v el. verzi na www.casopispresinternet.cz či v tištěné na www.casopisyprovas.cz. A pozor – k předplatnému si stále můžete vybrat ZDARMA jeden ze dvou nástěnných kalendářů…

Koupit časopis